สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนทนาติดต่อเรา

.::  เมนูหลัก ::.

การเพาะเมล็ด
การตอนกิ่ง
การสกัดราก
การปลูก
การดูแลรักษา
การกระตุ้นยอดอ่อน
สรรพคุณทางยา
แผนที่
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
เว็บเพื่อนบ้าน
การเพาะเมล็ดพันธุ์
การเพาะเมล็ด
อายุ1เดือน


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่ากาญจนบุรี..สนใจปลูกผักหวานป่า...ติดต่อ อ.ประกอบ โทร....089-9811411,086-1667820
             
 
ลำดับที่ 40-74
ลำดับ
ชื่อ สกุล
จำนวน
แบบ
สถานะ
หมายเลข EMS
110 นายชัชวาลย์ สาสันเทียะ     500 1
ชำระแล้ว
EU465476316TH
111 คุณชินวัฒน์ รัตนชมภู 800 1 ชำระแล้ว EU465476069TH
112 คุณเกรียงศักดิ์ เกษทองมา     100 2 ชำระแล้ว EU465476404TH
113 คุณอรจิรา ทองลาด.  300 1 ชำระแล้ว EU465476191TH
114 นางสมปอง ลาดซ้าย    1500 1 ชำระแล้ว EU465475995TH
115 ประสิทธิ์   พลวงค์    350 2 ชำระแล้ว EU465476378TH
116 ปริณดา พรหมโคตร์    2000 2 ชำระแล้ว EU465476007TH
117 นางสาวกัลยา  กุดั่น   1400 1 ชำระแล้ว EU465476041TH
118 คุณมานิตย์ คณาจันทร์ 100/220 1/2 รอชำระ EU465476418TH
119 คุณบัญชา บุตรโท    500 1 ชำระแล้ว EU465476055TH
120 จ.ส.อ.มณเฑียร กุดยาง 1000 1 ชำระแล้ว EU465476038TH
121 คุณชาย คัดสูงเนิน   4000 1 ชำระแล้ว EU465476421TH
122 คุณสุวิทย์   เจี้ยมดี     500 1 ชำระแล้ว EU465476015TH
123 นายสุบิน   ขุนพิทักษ์    1000 1 ชำระแล้ว EU465476024TH
124 จิรารัตน์ จันทร์ขวาง  100 2 ชดเชย EU465476497TH
125 คุณสุรศักดิ์   ภูมิไชยา 500 2 ชดเชย EU465476523TH
126 คุณสงวน  คำดี          1000 2 ชำระแล้ว EU465476537TH
127 คุณพลากร  รัฐพรไพบูลย์      200 2 ชำระแล้ว EU465476483TH
128 .คุณศิริ   โพธิชาลี         รอชำระ EU465476554TH
129 คุณบัญชา  สุขสงวน   1000 1 ชำระแล้ว EU465476510TH
130 ผอ.ไพโรจน์ งามสม   200/200 1/2 ชำระแล้ว EU465476506TH
131 คุณสำเร็จ แสงโสม 300 1 ชำระแล้ว EU465476395TH
132 คุณสำเร็จ แสงโสม 300 2 ชำระแล้ว EU465476545TH
133 คุณอนุสรา แกว้ดี 500 2   EU465476585TH
134 คุณอนุสรา แกว้ดี 1500 1   EU465476599TH
135 คุณลลิตา เพชรรอด 200 2   EU465476695TH
136 คุณอนุรักษ์ หลวงสนาม 150 2   EU465476608TH
137 คุณสิทธิศักดิ์ คล่องดี 500 2   EU465476713TH
138 คุณศรีสุดา พุ่มนิล 300 3   EU465476687TH
139 คุณพยุง อ่อนวิมล 1000 1   EU465476571TH
140 คุณชาญยุทธ ศรีเลอจันทร์ 500 1   EU465476568TH
141 คุณปรวัฒน์ คำแดงสด 500 2   EU465476625TH
142 คุณมนตรีการละคร 500 1   EU465476700TH
143 ผอ.มานพ พุ่มสาขา 400 1   EU465476673TH
144 คุณคะเน สุวรรณพิทักษ์ 500 2   EU465476642TH
154 คุณหลั่น อาสา 200 1   EU465476639TH
146 คุณภัคกุล จันทร์สีโคตร 50 2   EU465476611TH
147 คุณภิญโญ จันทร์วงษ์ 300 1   EU465476660TH
148          
149          
150          

หมายเหตุ  จำนวนที่แสดงไว้ จำนวนที่แสดงไว้่รวมแถมนะครับ

โอนเงินเข้าบัญชี นายประกอบ ช่วยศรีนวล ธ.กรุงไทย  713-1-97640-7 ธ.กสิกรไทย 025 399 5858 สาขากาญจนบุรี ประเภทออมทรัพย์ โอนแล้วแจ้งให้ทราบตามช่องทางที่ท่านสะดวก นะครับ

ผักหวานป่า ราชาแห่งผักพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ ล้าน %
ปลูกเพียงครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ชั่วลูกชั่วหลาน

ผลผักหวานป่าที่สุกในธรรมชสติ
ผลสุกที่สมบูรณ์

ตรวจสอบสถานะEMS ตลื๊ก

 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ   เดลินิวส์  กรุงเทพธุรกิจ
มติชน   แนวหน้า     ข่าวสด
ผู้จัดการ    สยามรัฐ   คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ   สำนักข่าวไทย
บ้านเมือง  รายงานผลกีฬา
Thai post    The Nation
Bangkok post
ฟังวิทยุ online

   91.5    Hotwave
   92.5    กรมประชาสัมพันธ์
   93.0    cool  FM
   94.25  วิทยุเมืองกาญจนบุรี
   95.0    ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
   99.0    sport  FM
  100.0  จส.100
   100.5  MCOT
  101.0  News
   101.5  วิทยุจุฬา
   102.5  GET
  103.0  virgin sofe
   104.5  FAT Radio
   สถานีวิทยุกระจายเสียง
       เพื่อการเกษตร
  


 

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนมนาติดต่อเรา

                                                                                                                                                                      


                          ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ถ้าอ้างอิงที่มาของข้อมูล  
                     ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่า296 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กระบุง   อำเภอศรีสวัสดิ์    จังหวัดกาญจนบุรี  71250
                    โทรศัพท์  ,089-9811411.086-1667820  Line ID 0899811411