สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนทนาติดต่อเรา

.::  เมนูหลัก ::.

การเพาะเมล็ด
การตอนกิ่ง
การสกัดราก
การปลูก
การดูแลรักษา
การกระตุ้นยอดอ่อน
สรรพคุณทางยา
แผนที่
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
เว็บเพื่อนบ้าน
การเพาะเมล็ดพันธุ์
การเพาะเมล็ด
อายุ1เดือน


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่ากาญจนบุรี..สนใจปลูกผักหวานป่า...ติดต่อ อ.ประกอบ โทร....089-9811411,086-1667820
             
 
ลำดับที่ 40-74
ลำดับ
ชื่อ สกุล
จำนวน
แบบ
สถานะ
หมายเลข EMS
75 นายไทยรัฐ   ยิ่งยง    600 1
ชำระแล้ว
EU465476165TH
76 นายสุรพันธ์  สามาตรกูล    120 2 ชำระแล้ว EU465476174TH
77 นายสำรอง สามาตรกูล 500 2 ชำระแล้ว EU465476143TH
78 คุณประดิษฐ  ดวงมะฮุง      1500 1   EU465476470TH
79 คุญอภิชาติ บัณฑิต      200 1   EU465476205TH
80 นายเสถียร พลซา    2000 2 ชำระแล้ว ER816309057TH
81 พรัปลัดบัวผัน 1800 1 ชำระแล้ว EU465476381TH
82 นางวิภาวดี. บานแย้ม    200 1 ชำระแล้ว EU465476188TH
83 คุณกติกา  วันสี     700 1 รอชำระ EU465476157TH
84 คุณเตือนใจ   ปิ่นสวาสดิ์    250 2 ชำระแล้ว EU465476130TH
85 แม่โฮม  วงพบุศย์    1300 1 ชำระแล้ว EU465476466TH
86 นางกิตติยา  สุขสวัสดิ์    1000 2 ชำระแล้ว EU465476262TH
87 นางกิตติยา  สุขสวัสดิ์    1000 2 ชำระแล้ว EU465476364TH
88 นางกิตติยา  สุขสวัสดิ์    1000 2 ชำระแล้ว EU465476245TH
89 นางกิตติยา  สุขสวัสดิ์    1000 2 ชำระแล้ว EU465476231TH
90 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1000 2 ชำระแล้ว EU465476228TH
91 คุณบุญเลิศ  นาคนาคา   900 2 ชำระแล้ว EU465476276TH
92 คุณสำรวย   ทินพิศ    850 1 ชำระแล้ว EU465476449TH
93 คุณมนตรี การละคร    500 1 รอชำระ EU465476112TH
94 นายคะเน.  สุวรรณพิทักษ์    1000 1 ชำระแล้ว EU465476090TH
95 นายสุชา  ไพเราะ   1000 1 ชำระแล้ว EU465476086TH
96 น.ส.ปราวีย์     ศรีชัย  200 1 ชำระแล้ว EU465476452TH
97 คุณผาสุก   คำฟู   1500 1 ชำระแล้ว EU465476333TH
98 นายบุญญวัฒน์  รัตนวงค์    500 1 ชำระแล้ว EU465476435TH
99 จ.ส.อ.แหวน  ทิธรรมมา    350 1 ชำระแล้ว EU465476126TH
100 คุณรุ่งทิวา ราชเหลา     200 2 ชำระแล้ว EU465476293TH
101 คุณรุ่งทิวา ราชเหลา     100 2 ชำระแล้ว EU465476302TH
102 คุณไพศาล   ผลศิริรักษ์   900 2 ชำระแล้ว EU465476214TH
103 พระอาจารย์จำลอง อธิจิตโต 500 1 ถวาย EU465476109TH
104 นายสำราญ คำพะไม    100 1 ชำระแล้ว EU465476259TH
105 นายวิทยา  อินโจม   1000 2 ชำระแล้ว EU465476072TH
106 นายไพรัช?   ดาบคม?    750 2 ชำระแล้ว EU465476320TH
107 คุณฉลาด ระหงษ์     200 2 ชำระแล้ว EU465476280TH
108 คุณสมพร   สัพโส   2200 1 ชำระแล้ว EU465476347TH
109 คุณสมพร   สัพโส   3300 1 ชำระแล้ว EU465476355TH

หมายเหตุ  จำนวนที่แสดงไว้ จำนวนที่แสดงไว้่รวมแถมนะครับ

โอนเงินเข้าบัญชี นายประกอบ ช่วยศรีนวล ธ.กรุงไทย  713-1-97640-7 ธ.กสิกรไทย 025 399 5858 สาขากาญจนบุรี ประเภทออมทรัพย์ โอนแล้วแจ้งให้ทราบตามช่องทางที่ท่านสะดวก นะครับ

ผักหวานป่า ราชาแห่งผักพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ ล้าน %
ปลูกเพียงครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ชั่วลูกชั่วหลาน

ผลผักหวานป่าที่สุกในธรรมชสติ
ผลสุกที่สมบูรณ์

ตรวจสอบสถานะEMS ตลื๊ก

 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ   เดลินิวส์  กรุงเทพธุรกิจ
มติชน   แนวหน้า     ข่าวสด
ผู้จัดการ    สยามรัฐ   คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ   สำนักข่าวไทย
บ้านเมือง  รายงานผลกีฬา
Thai post    The Nation
Bangkok post
ฟังวิทยุ online

   91.5    Hotwave
   92.5    กรมประชาสัมพันธ์
   93.0    cool  FM
   94.25  วิทยุเมืองกาญจนบุรี
   95.0    ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
   99.0    sport  FM
  100.0  จส.100
   100.5  MCOT
  101.0  News
   101.5  วิทยุจุฬา
   102.5  GET
  103.0  virgin sofe
   104.5  FAT Radio
   สถานีวิทยุกระจายเสียง
       เพื่อการเกษตร
  


 

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนมนาติดต่อเรา

                                                                                                                                                                      


                          ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ถ้าอ้างอิงที่มาของข้อมูล  
                     ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่า296 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กระบุง   อำเภอศรีสวัสดิ์    จังหวัดกาญจนบุรี  71250
                    โทรศัพท์  ,089-9811411.086-1667820  Line ID 0899811411