สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนทนาติดต่อเรา

.::  เมนูหลัก ::.

การเพาะเมล็ด
การตอนกิ่ง
การสกัดราก
การปลูก
การดูแลรักษา
การกระตุ้นยอดอ่อน
สรรพคุณทางยา
แผนที่
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
เว็บเพื่อนบ้าน
การเพาะเมล็ดพันธุ์
การเพาะเมล็ด
อายุ1เดือน


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่ากาญจนบุรี..สนใจปลูกผักหวานป่า...ติดต่อ อ.ประกอบ โทร....089-9811411,086-1667820
             
 
ลำดับที่ 1 - 39
ลำดับ
ชื่อ สกุล
จำนวน
แบบ
สถานะ
          หมายเข EMS
1 คุณธัญชนก สุขใจ 780 1 บาท ชำระแล้ว EU465475236TH
2 คุณอธิป  กองแก้ว 500 1 บาท ชำระแล้ว EU465475253TH
3 คุณกติกา วันสี 500 1 บาท ชำระแล้ว EU465475240TH
4 นางวิภาวดี บานแย้ม 100/200 2/1 บาท ชำระแล้ว EU465475633TH
5 คุณณัฐวุฒิ กาสุด 390 1 บาท ชำระแล้ว EU465475355TH
6 คุณนางนันทวัน ฉิมมานุกูล 600 1 บาท ชำระแล้ว EU465475267TH
7 คุณสัญจร ประทุมรัตน์ 200 1 บาท ชำระแล้ว EU465475341TH
8 นายสุทธิชัย เขตสุภา 1400 1 บาท ชดเชย EU465475219TH
9 คุณสุภาพ ช่วงไทยสงฆ์ 360 2 บาท ชำระแล้ว EU465475275TH
10 คุณถวิล ไฝสิงห์ 300 1 บาท ชดเชย EU465475315TH
11 คุณบุญเลิศ เทียนช้าง 1100 ผลสุก มารับแล้ว  
12 คุณ สุพรรณี แป้นนอก 5 กก ผลสุก ชำระแล้ว
EU465472861TH
13 คุณจรูญ. ยงดี 600 2 บาท ชำระแล้ว EU465475307TH
14 นายสมร ฤทธิวรรณ 240 2 บาท ชำระแล้ว EU465475324TH
15 คุณพรมมินทร์ ไกรยสินธ์ 1200 1 บาท ชำระแล้ว EU465475426TH
16 นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า 480 2 บาท ชำระแล้ว EU465475298TH
17 คุณณัฐพร ล่องชุม 480 2 บาท ชำระแล้ว EU465475338TH
18 คุณเตือนใจ ปิ่นสวาสดิ์ 720 2 บาท ชำระแล้ว EU465475222TH
19 คุณกานต์สกุล เสงี่ยม 990 2 บาท ชำระแล้ว EU465475369TH
20 คุณวัลลักษณ์ คล้ายหนองลี 100/100 งอก/2บาท ชำระแล้ว EU465475284TH
21 คุณวชิระ พรมเสน 5500/2750 1/2 บาท ชำระแล้ว EU465475465TH
22 นายระพีพันธ์ วงศ์สิทธิ์ 480 1 บาท ชำระแล้ว EU465475372TH
23 คุณโสมจันทร์ ชาเหลา 500 2 บาท ชำระแล้ว EU465475514TH
24 คุณอ่อนจันทร์ พูลเอี่ยม 340 2 บาท ชำระแล้ว EU465475386TH
25 คุณสริญญา กุสวัสดิ์ 600 1 บาท ชำระแล้ว EU465475531TH
26 คุณสุทธิพงษ์ วงศ์ชาลี 1100 2 บาท ชำระแล้ว EU465475735TH
27 คุณนาชา พอเพียงเพียงพอ 120 2 บาท ชำระแล้ว EU465475390TH
28 คุณสายสุนีย์ ใจสินธุ์ 100 1 บาท ชำระแล้ว EU465475528TH
29 คุณหมอพัทธโรจน์ 30000 1 บาท ชำระแล้ว มารับเอง
30 คุณประทีป รังสี 550 2 บาท ชำระแล้ว EU465475545TH
31 นายธวัช การมี 600 2 บาท ชำระแล้ว EU465475488TH
32 คุณวาณิชย์ แสบงบาล 2000 1 ชดเชย EU465475559TH
33 คุณกาณฑ์พิชชา โคตรบรรเทา 300 2 ชำระแล้ว EU465475430TH
34 นายธวัช การมี 220 2 บาท ชำระแล้ว EU465475443TH
35 นางเพชร บุรีแสง 600 2 ชำระแล้ว EU465475412TH
36 คุณมีชัย วงศ์พันธ์ 100 1 ชำระแล้ว EU465475505TH
37 คุณลิขิต ไผ่ล้อมทำเล 220 1 ชำระแล้ว EU465475409TH
38 นายสมคิด เหล่าประชา 550 2 ชำระแล้ว EU465475562TH
39 คุณเทอดพงษ์ จุมพล 2 กก ผลสุก ชำระแล้ว EU465472858TH

หมายเหตุ  จำนวนที่แสดงไว้ รวมแถมนะครับ

อนเงินเข้าบัญชี นายประกอบ ช่วยศรีนวล ธ.กรุงไทย  713-1-97640-7 ธ.กสิกรไทย 025 399 5858 สาขากาญจนบุรี ประเภทออมทรัพย์ โอนแล้วแจ้งให้ทราบตามช่องทางที่ท่านสะดวก นะครับ

ผักหวานป่า ราชาแห่งผักพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ ล้าน %
ปลูกเพียงครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ชั่วลูกชั่วหลาน

ผลผักหวานป่าที่สุกในธรรมชสติ
ผลสุกที่สมบูรณ์

ตรวจสอบสถานะEMS ตลื๊ก

 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ   เดลินิวส์  กรุงเทพธุรกิจ
มติชน   แนวหน้า     ข่าวสด
ผู้จัดการ    สยามรัฐ   คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ   สำนักข่าวไทย
บ้านเมือง  รายงานผลกีฬา
Thai post    The Nation
Bangkok post
ฟังวิทยุ online

   91.5    Hotwave
   92.5    กรมประชาสัมพันธ์
   93.0    cool  FM
   94.25  วิทยุเมืองกาญจนบุรี
   95.0    ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
   99.0    sport  FM
  100.0  จส.100
   100.5  MCOT
  101.0  News
   101.5  วิทยุจุฬา
   102.5  GET
  103.0  virgin sofe
   104.5  FAT Radio
   สถานีวิทยุกระจายเสียง
       เพื่อการเกษตร
  


 

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนมนาติดต่อเรา

                                                                                                                                                                      


                          ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ถ้าอ้างอิงที่มาของข้อมูล  
                     ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่า296 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กระบุง   อำเภอศรีสวัสดิ์    จังหวัดกาญจนบุรี  71250
                    โทรศัพท์  ,089-9811411.086-1667820  Line ID 0899811411