ผักหวานป่า

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนทนาติดต่อเรา

.::  เมนูหลัก ::.

การเพาะเมล็ด
การตอนกิ่ง
การสกัดราก
การปลูก
การดูแลรักษา
การกระตุ้นยอดอ่อน
สรรพคุณทางยา
แผนที่
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
เว็บเพื่อนบ้าน
การเพาะเมล็ดพันธุ์
การเพาะเมล็ด
อายุ1เดือน


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่ากาญจนบุรี..สนใจปลูกผักหวานป่า...ติดต่อ อ. ประกอบ แม่ขมิ้น โทร.089-9811411,086-1667820

ผักหวานป่า

           ผักหวานป่ามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Melientha suavis Pierre จัดอยู่ในวงศ์
Opiliaceae มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย
และฟิลิปินส์ โดยมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น คือลาว เรียกว่า hvaan
เวียดนามเรียก rau กัมพูชาเรียกdaam prec มาเลเซียเรียก tangal และฟิลิปินส์เรียก malatado ในประเทศไทยพบมากที่ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ ลำพูน ตาก เชียงราย ลำปาง ภาคอีสานที่อุดรธานี นครพนม สกลนคร นครราชสีมา ภาคกลางพบมากที่กาญจนบุรี สระบุรี ภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี กระบี่ เป็นต้น ในธรรมชาติมักจะพบผักหวานป่าขึ้นในที่เนินสูง ในป่าเญจพรรณผสมไผ่(แถบกาญจนบุรี)และป่าเต็งรังที่ระดับความสูงตั้งแต่ 300-900
เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางผักหวานป่าเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาของไม้อื่น
เพราะต้องการแสงรำไรจึงเจริญเติบโตได้ดีในธรรมชาติ
         การแพร่กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ เรามักจะพบผักหวานป่าในป่าเกือบทุกชนิดผักหวานป่าจะออกดอก
ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม และออกผลประมาณเดือนกมุภาพันธ์ผลแก่และสุกในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ผักหวานป่าเป็นพืชที่แยกเพศชัดเจนมีทั้งที่เป็นต้นเพศผู้และเพศเมีย โดยมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่คนละต้น (dioecious)การผสมเกสรอาศัย
แมลงตามธรรมชาติ ส่วนการกระจายเมล็ดพันธุ์อาศัยสัตว์ป่าเป็นผู้นำพา และน้ำยังเป็นตัวนำพาได้ดีเมื่อผลสุกร่วงหล่นลงจะถูกน้ำพัดพาไปในที่ต่างๆ เมื่อเมล็ดเจอที่ที่มีความเหมาะก็จะงอกและเจริญเติบโตต่อไป
        การแพร่กระจายโดยมนุษย์ หลังจากที่มนุษย์ได้นำผักหวานป่าจากป่ามาบริโภคมาเป็นเวลาช้านานแล้ว
ปัจจุบันมีเกษตรกรได้นำผักหวานป่ามาปลูกเป็นอาชีพและการค้าเช่นการเพาะเมล็ดพันธุ์ การตอนกิ่ง การ
ปักชำราก แม้จะเป็นวิธีที่อัตราการรอดต่ำกว่าการปลูกด้วยเมล็ดก็ตาม แหล่งปลูกผักหวานที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยได้แก่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นการใช้ภูมิปัญยาชาวบ้านในการปลูก จากการที่มีคนบอกว่าผักหวานป่านั้นปลูกยากมากๆหรือปลูกไม่ได้เลยแต่ชาวตำบล
สร่างโศก อ.บ้านหมอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการปลูกผักหวานป่าไม่ยากอย่างที่คิด แต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในลักษณะ
นิสัยของผักหวานป่ากล่าวคือให้เข้าใจธรรมชาติของผักหวานป่านั่นเอง ผักหวานป่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 5-15 เมตร   
   
 

พันธุ์ผักหวานป่า

 
ผักหวานป่า จากการสังเกตุสามรถจำแนกออกเป็น 2 สายพันธุ์ คือ
   1.พันธุ์ยอดเหลือง จะเจริญเติบโตค่อนข้างช้ากว่าพันธุ์ยอดเขียว
   2.พันธุ์ยอดเขียว จะมีการเจริญเติบโตดีกว่าและเร็วกว่าพันธุ์ยอดเหลือง
ทั้ง 2 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ทั้งทรงพุ่ม กิ่ง และแขนงใบ หากไม่สังเกตุดีๆหากมีการเก็บยอดผักหวานป่ามาวางปนกันก็ไม่สามารถแยก
ได้เพราะแทบไม่มีข้อแตกต่างมากนัก
 

ลำต้น

 
ลำต้นผักหวานป่าเป็นไม้เนื้อแข็ง กิ่งก้านเกลี้ยง
ตอนอายุน้อยผิวเปลือกเรียบ สีเทาอ่อนอ่อน กิงอ่อน
 เปลือกสีเขียวเข้ม แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อน
และเปลือกจะแตกขรุขระเมื่อมีอายุมากขึ้น

       
อายุประมาณ25ปี
อายุประมาณ90ปี

ใบ

 

ผักหวานป่าเป็นพืชใบเดี่ยว
(simple laef)
            การเรียงใบแบบสลับคนละข้าง
(alternate)
            ใบอ่อนมีรูปร่างเรียวแคบ
ปลายใบแหลม
ใบเดี่ยวเรียงสลับ ยอดอ่อน

ดอก

 

ผักหวานป่าออกดอกในช่วงประมาณเดือนมกราคมีนาคม ดอก มีลักษณะเป็นช่อ ออกตามกิ่ง ลำต้น และรากที่โผล่พ้นดิน ช่อดอกยาวประมาณ15-20 เเซ็นติเมตรดอกมีขนาดเล็กอัดกันแน่นเป็นกระจุกขณะที่ยังอ่อน ดอกตัวผู้ไม่มีก้านดอก เป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 3-5 ดอก ก้านเกสรตัวผู้สั้นมาก เกือบติดฐานของ tepal อับเกสรตัวผู้ค่อนข้างใหญ่ ดอกตัวเมียก้านดอกยาวประมาณ 3-7 มม. มักจะเกิดดอกเดี่ยว แต่บางครั้งอาจจะพบเป็นกลุ่มประมาณ 3-4 ดอก การผสมเกสรของผักหวานป่าเป็นการผสมข้ามต้น เพราะดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่กันคนละต้น

  ดอกออกที่ต้นดอกออกที่กิ่งดอกออกที่ราก
 

ผล

  ผลของผักหวานป่า เป็นผลเดี่ยวที่มีรูป
ไข่ถึงค่อนข้างกลม
มีขนาด 2.4-4.0 ซม.x 1.5-2.2 ซม.
ผลอ่อนสีเขียว มีนวลเคลือบ
โดยรอบและต่อมาจะเปลี่ยน
เป็นสีเหลืองครีม
หรือเหลืองอมส้มเมื่อแก่และสุก เปลือกบางเนื้อมีความฉ่ำน้ำ มีเมล็ดเดียว
ผลแก่ ผลสุก
 
   

ปลูกผักหวานป่า ไม่ยากอย่างที่คิด

ผักหวานป่า ราชาแห่งผักพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ ล้าน %
ปลูกเพียงครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ชั่วลูกชั่วหลาน
ดอกรับประทานได้
ผลสุกที่สมบูรณ์

โทร.089-9811411
ตรวจสอบสถานะEMS ตลื๊ก
ฟังวิทยุ online

   91.5    Hotwave
   92.5    กรมประชาสัมพันธ์
   93.0    cool  FM
   94.25  วิทยุเมืองกาญจนบุรี
   95.0    ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
   99.0    sport  FM
  100.0  จส.100
   100.5  MCOT
  101.0  News
   101.5  วิทยุจุฬา
   102.5  GET
  103.0  virgin sofe
   104.5  FAT Radio
   สถานีวิทยุกระจายเสียง
       เพื่อการเกษตร
  

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 

 

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนมนาติดต่อเรา

                                                                                                                                                                     


                          ไม่สงวนลิขสิทธิ์   
 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่ากาญจนบุรี 296 หมู่ที่ 4   ตำบลแม่กระบุง   อำเภอศรีสวัสดิ์    จังหวัดกาญจนบุรี  71250
           โทรศัพท์ 089-9811411.086-1667820   E-mail: prakob_0007@hotmail.com