กิจกรรม

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนทนาติดต่อเรา

.::  เมนูหลัก ::.

การเพาะเมล็ด
การตอนกิ่ง
การสกัดราก
การปลูก
การดูแลรักษา
การกระตุ้นยอดอ่อน
สรรพคุณทางยา
แผนที่
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
เว็บเพื่อนบ้าน
การเพาะเมล็ดพันธุ์
การเพาะเมล็ด
อายุ1เดือน


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่ากาญจนบุรี..สนใจปลูกผักหวานป่า...ติดต่อ คุณประกอบ แม่ขมิ้น โทร....089-9811411,086-1667820

กิจกรรมของบ้านเรียนรู้

           บ้านเรียนรู้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือการที่จะต้องพึ่งตนเองให้ได้ทากที่สุด ฉะนั้นกิจกรรมต่างๆก็เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองเกี่ยวกับปัจจัยหลักๆในการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน กิจกรรมหลักๆของบ้านเรียนรู้มีดังนี้
1.การปลูกผักหวานป่า ปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตสำหรับผู้ที่สนใจทั้งในและนอกชุมได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่อง
การปลูกผักหวานป่าเพราะคนในชุมชนมีความเชื่อว่าปลูกยาก ปลูกไม่ได้และเพื่อแก้ปัญหาการเข้าเข้าไปเก็บมาจากป่า เพราะต้องเดินทางไกลและเสี่ยงภัยจากสัตว์ป่า(ช้างป่า) และที่สำคัญคือ
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
2.การปลูกไม้หอมหรือไม้กฤษณา
เป็นการปลูกเสริมเป็นไม้ร่มเงาให้ผักหวานป่าและเป็นร่มเงาในบริเวณบ้านซึ่ง
ในอนาคตสามารถนำไปขายได้เป็นความมั่นคงในการออม
3.การปลูสมุนไพร
เพื่อรวบรวมสมุนไพรพื้นบ้านโดยเรียนรู้จากผู้มีภูปัญญาด้านสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงนี้ไว้เป็นความั่นคงทางยา
4. การทำน้ำยาซักล้างต่างๆ
ได้แก่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างรถ น้ำยาถูพื้น
โดยใช้วัสดุที่ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น เช่น การหมักหัวเชื้อน้ำยาซักล้างชนิดต่างๆ
วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่
มะกรูด มะนาว มะงั่วเป็นต้น
5.การทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้การเกษตร
6.การทำปุ๋ยอินทรีย์
7. การเลี้ยงปลาดุก
8.การเผาถ่านน้ำส้มควันไม้
9.การเพาะพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ

กิจกรรมที่จะทำในอนาคต
1.การทำบ้านดิน
2.การทำไบโอดีเซลจากน้ำมัพืชที่ใช้แล้ว
3.การทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
 

กิจกรรมต่างๆของบ้านเรียนรู้

 
ปลูกผักหวานป่าปลูกไม้หอมหมักมะกรูด
                           ปลูกผักหวานป่า          ปลูกไม้กฤษณา         ทำหัวเชื้อน้ำยาล้างจาน
 
เลี้ยงปลาดุกทำ อี เอ็มปลูกไพล
 
        เลี้ยงปลาดุก                            ทำน้ำหมักชีวภาพ                       ปลูกสมุนไพร
 

การศึกษาดูงาน

 

ดูงานบรรยายการปลูกไผ่พันธุ์หม่าจู๋

คณะต่างๆที่มาศึกษาดูงาน

ซื้อต้นกล้าแปลงเพาะพันธุ์ผักหวานป่าเด็กๆมาเรียนรู้
 

ครอบครัวบ้านเรียนรู้

 
ครอบครัวบ้านเรียนรู้คัดเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่า

ปลูกผักหวานป่า ไม่ยากอย่างที่คิด

ผักหวานป่า ราชาแห่งผักพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ ล้าน %
ปลูกเพียงครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ชั่วลูกชั่วหลาน
สมาชิกมารับต้นกล้าผักหวานป่าไปปลูก
รับต้นกล้าไปปลูกแจกต้นกล้าฟรี

โทร.089-9811411
ตรวจสอบสถานะEMS ตลื๊ก
ฟังวิทยุ online

   91.5    Hotwave
   92.5    กรมประชาสัมพันธ์
   93.0    cool  FM
   94.25  วิทยุเมืองกาญจนบุรี
   95.0    ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
   99.0    sport  FM
  100.0  จส.100
   100.5  MCOT
  101.0  News
   101.5  วิทยุจุฬา
   102.5  GET
  103.0  virgin sofe
   104.5  FAT Radio
   สถานีวิทยุกระจายเสียง
       เพื่อการเกษตร
  

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 

 

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนมนาติดต่อเรา

                                                                                                                                                                     


        ไม่สงวนลิขสิทธิ์   
 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่า 296    หมู่ที่ 4   ตำบลแม่กระบุง   อำเภอศรีสวัสดิ์    จังหวัดกาญจนบุรี  71250
     โทรศัพท์ 089-9811411.086-1667820   E-mail: prakob_0007@hotmail.com