สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนทนาติดต่อเรา

.::  เมนูหลัก ::.

การเพาะเมล็ด
การตอนกิ่ง
การสกัดราก
การปลูก
การดูแลรักษา
การกระตุ้นยอดอ่อน
สรรพคุณทางยา
แผนที่
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
เว็บเพื่อนบ้าน
การเพาะเมล็ดพันธุ์
การเพาะเมล็ด
อายุ1เดือน


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่ากาญจนบุรี..สนใจปลูกผักหวานป่า...ติดต่อ อ.ประกอบ โทร....089-9811411,086-1667820
             

กรุณาตรวจรายชื่อและจำนวนการจองถ้าผิดพลาด ให้แจ้งมาเพื่อจะได้แก้ไขให้ครับ.

การจัดส่งจะส่งตามลำดับการโอนเงิน

โอนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 
ลำดับที่ 51 - 100
ลำดับการจอง
ชื่อ สกุล
จำนวน
แบบ
สถานะ
51 คุณจิระชัย ปราณีตพลกรัง 3000
ธรรมดา
รอชำระ
52 นายโสภา บุตรดี 1000
ธรรมดา
รอชำระ
53 นายถวิล ไฝสิงห์ 500
ธรรมดา
รอชำระ
54 คุณพงษ์ศักดิ์ ประจวบบุญ 500
ธรรมดา
รอชำระ
55 นายสมร บุราณศรี 660
งอก
รอชำระ
56 คุณมยุรี. หมวดสันเทียะ 1200
คัดพิเศษ
ชำระแล้ว
57 คุณวิลาวัณย์ พัฒนพฤกษชาติ 100
งอก
ชำระแล้ว
58 คุณวิรัตน์ ทองเฟื้อง 2000
ธรรมดา
ชำระแล้ว
59 นางสาวอมร สะพานทอง 100
คัดพิเศษ
ชำระแล้ว
60 นาย พิชิต พฤกษาอนันตกาล 1500
ธรรมดา
รอชำระ
61 คุณสุภาพร นอกไธสง 100
คัดพิเศษ
ชำระแล้ว
62 ไม่ประสงค์ออกนาม 100
คัดพิเศษ
รอชำระ
63 คุณกาญจนา ใจปัญญา 200
งอก
ชำระแล้ว
64 คุณรังสิตย์ พลรักษา 600
งอก
ชำระแล้ว
65 คุณบุญเลิศ นาคนาคา 2000
ธรรมดา
ชำระแล้ว
66 คุณยุพิน ศรีวงค์คำ 500
คัดพิเศษ
รอชำระ
67 นางสาวนิสากรณ์ 500
ชๆระแล้ว
68 นาย พิชิต พฤกษาอนันตกาล 600
รอชำระ
69 นายธนกฤต หนักหล่อ 500 คัดพิเศษ ชำระแล้ว
70 คุณธพร กลีบพรมพู 300
รอชำระ
71 คุณสุพรรณี แป้นนอก 840
ชำระแล้ว
72 คุณสมศักดิ์ ดอกทองหอม 300
ชำระแล้ว
73 นางนัฐชิยานาคคงคำ 2000
รอชำระ
74 คุณพิมพ์ชนก ชาวใต้ 2000
รอชำระ
75 คุณนงนุช คำบอนพิทักษ์ 2000
รอชำระ
76 คุณสุปราณี แพทย์กระโทก 2000
คัดพิเศษ
รอชำระ
77 นายสมเกียรติ อาจพรม 1000
รอชำระ
78 คุณมรแก้ว ใจใหญ่ 5000
รอชำระ
79 นายวิทยา อินโจม 2000
ชำระแล้ว
80 นางนัฐชิยานาคคงคำ 1000
ชำระแล้ว
81 คุณลิขิต ไผ่ล้อมทำเล 200
รอชำระ
82 พระปลัดบัวผัน 2000
รอชำระ
83 คุณราชัน สารโท 1440
คัดพิเศษ
ชำระแล้ว
84 นายสาคร. ภูมิสิงห์ 360
ชำระแล้ว
85 คุณโสมจันทร์ ชาเหลา 720
รอชำระ
86 คุณฉลาด ระหงษ์ 200         ธ รอชำระ
87 ร.ต.ท.ศักดิ์ศิลป์ กางอินทร์เดช 150
ชำระแล้ว
88 คุณชีวรรณ สันปะโคน 300
รอชำระ
89 คุณหมอพัทธโรจน์ 6000
มารับที่ศูนย์
90 นายวีรยุทธ สุวรรณศรี 3000
รอชำระ
91 คุณพรมมินทร์ ไกรยสินธ์ 1000
รอชำระ/ชดเชย400
92 คุณรสสุคนธ์ เขตบุรี 20
ชำระแล้ว /งอก20
93 นายชำนาญพงษ์ รอบแคว้น 300
รอชำระ/ชดเชย 200
94 นายศุภชัย อิ้มพัฒน์ 100
รอชำระ/ งอก 100
95 คุณชนินทร์ ชูคง 400
รอชำระ/ สุก 1 กก.
96 คุณภานุมาศ งาสิทธิ์ 300
รอชำระ
97 ประดิษฐ ดวงมะฮุง 1000        ธ รอชำระ
98 จ.ส.จ.จิรวัตน์ สังข์เงิน 100        งอก รอชำระ
99 คุณสำรวย บุญประเสริฐ 450
คัดพิเศษ
ชำระแล้ว
100 คุณสุเทพ ละครพล 2000
รอชำระ

หมายเหตุ  จำนวนที่แสดงไว้ เป็นจำนวนที่ชดเชย(แถม)ให้แล้ว

 

 

อนเงินเข้าบัญชี นายประกอบ ช่วยศรีนวล หมายเลขบัญชี   713-1-97640-7 ธ.กรุงไทย สาขากาญจนบุรี ประเภทออมทรัพย์ โอนแล้วแจ้งให้ทราบตามช่องทางที่ท่านสะดวก แจ้งชื่อ จำนวนเงิน และเวลา ในสลิปมาก็พอครับ

ผักหวานป่า ราชาแห่งผักพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ ล้าน %
ปลูกเพียงครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ชั่วลูกชั่วหลาน

ผลผักหวานป่าที่สุกในธรรมชสติ
ผลสุกที่สมบูรณ์

ตรวจสอบสถานะEMS ตลื๊ก

 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ   เดลินิวส์  กรุงเทพธุรกิจ
มติชน   แนวหน้า     ข่าวสด
ผู้จัดการ    สยามรัฐ   คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ   สำนักข่าวไทย
บ้านเมือง  รายงานผลกีฬา
Thai post    The Nation
Bangkok post
ฟังวิทยุ online

   91.5    Hotwave
   92.5    กรมประชาสัมพันธ์
   93.0    cool  FM
   94.25  วิทยุเมืองกาญจนบุรี
   95.0    ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
   99.0    sport  FM
  100.0  จส.100
   100.5  MCOT
  101.0  News
   101.5  วิทยุจุฬา
   102.5  GET
  103.0  virgin sofe
   104.5  FAT Radio
   สถานีวิทยุกระจายเสียง
       เพื่อการเกษตร
  


 

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนมนาติดต่อเรา

                                                                                                                                                                      


                          ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ถ้าอ้างอิงที่มาของข้อมูล  
                     ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่า296 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กระบุง   อำเภอศรีสวัสดิ์    จังหวัดกาญจนบุรี  71250
                    โทรศัพท์  ,089-9811411.086-1667820   E-mail:
Prakob_0007@hotmail.com