สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนทนาติดต่อเรา

.::  เมนูหลัก ::.

การเพาะเมล็ด
การตอนกิ่ง
การสกัดราก
การปลูก
การดูแลรักษา
การกระตุ้นยอดอ่อน
สรรพคุณทางยา
แผนที่
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
เว็บเพื่อนบ้าน
การเพาะเมล็ดพันธุ์
การเพาะเมล็ด
อายุ1เดือน


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่ากาญจนบุรี..สนใจปลูกผักหวานป่า...ติดต่อ อ.ประกอบ โทร....089-9811411,086-1667820
             

กรุณาตรวจรายชื่อและจำนวนการจองถ้าผิดพลาด ให้แจ้งมาเพื่อจะได้แก้ไขให้ครับ.

การจัดส่งจะส่งตามลำดับการโอนเงิน

โอนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 
ลำดับที่ 1 - 50
ลำดับการจอง
ชื่อ สกุล
จำนวน
แบบ
สถานะ
1 คุณวาสนา ธิสาเวช 250
ธรรมดา
ชำระแล้ว
2 คุณมณีรัตน์ ประทุมทอง 400
ธรรมดา
ชดเชย
3 คุณประทุม สิงห์สง่า 400
ธรรมดา
ชดเชย
4 คุณสุวัฒน์. บัณฑิต 2600
ธรรมดา
ชำระแล้ว
5 คุณสุพิตร ทิพย์จักษุ 1300
ธรรมดา
ชำระแล้ว
6 นายชิตณรงค์ อุตสาหะ 260
ธรรมดา
ชำระแล้ว
7 คุณณัฐวุฒิ กาสุด 650
ธรรมดา
ชำระแล้ว
8 นาง จันทิมา สัพโส 2000
ธรรมดา
ชดเชย
9 ผศ.ดร. สุชาติ บุษย์ชญานนท์ 780
ธรรมดา
ชำระแล้ว
10 นางสาวนิมล วงศ์ธีรทรัพย์ 130
ธรรมดา
ชำระแล้ว
11 คุณอุทัย กำลายภัย 110
งอก
ชำระแล้ว
12 คุณอานนท์ สุขทองสา 650
ธรรมดา
ชำระแล้ว
13 คุณเตือนใจ ปิ่นสวาสดิ์ 650
ธรรมดา
ชำระแล้ว
14 คุณเพชร ศรีไชยมูล 1100
งอก
ชำระแล้ว
15 คุณธีรเดช คำบุญชู 195
คัดพิเษ
ชำระแล้ว
16 นายวชิระ พรมเสน 3900
ธรรมดา
ชำระแล้ว
17 นางเพชร บุรีแสง 1300
ธรรมดา
ชำระแล้ว
18 คุณบัญชา สุขสงวน 3900
ธรรมดา
ชำระแล้ว
19 คุณภูวศิษฎิ์ ประชานันท์นิธิกูล 390 ธรรมดา ชำระแล้ว
20 คุณธัญลักษณ์ เหวขุนทด 260
ธรรมดา
ชำระแล้ว
21 ส.ต.ท.สิริศักดิ์ เรืองดำ 650
ธรรมดา
ชำระแล้ว
22 คุณวัลลักษณ์ คล้ายหนองลี 55/195
งอก/ธรรมดา
ชำระแล้ว
23 คุณประสิทธิ์ ดีขุนทด 1300
ธรรมดา
ชำระแล้ว
24 คุณกฤตบุญ ศรีโนนยาง 390
ธรรมดา
ชำระแล้ว
25 คุณทิพปภา กฤตยาทิพากุล 1950
ธรรมดา
ชำระแล้ว
26 นางสาว วรัญญา ล้อมสาย 110
งอก
ชำระแล้ว
27 คุณจักรพงศ์ พรมชาติ 2400
ธรรมดา
ชำระแล้ว
28 คุณณัฐพร ล่องชุม 4 กก.
ผลสุก
ชำระแล้ว
29 คุณบุญธรรม ด้วงทอง 360
คัดพิเศษ
ชำระแล้ว
30 คุณลัดดา แนวโสภา 6000
ธรรมดา
ชำระแล้ว
31 คุณจำรัส บุญเดช 110
งอก
ชำระแล้ว
32 คุณพรพิมล คุณนุช 220
งอก
ชำระแล้ว
33 น.ส.สมหมาย ผิวนวล 110
งอก
ชำระแล้ว
34 คุณวาริน ประเสริฐศรี 600
คัดพิเศษ
ชำระแล้ว
35 นาย อภิชัย ศรีละโคตร 500
ธรรมดา
รอชำระ
36 นายเสนอ เวียงบาล   ธรรมดา รอข้อมูล
37 คุณจำรูญ คงมานะเกียรติคุณ 550
งอก
รอชำระ
38 คุณพงศ์ธนายศ ไชโย 200
ธรรมดา
รอชำระ
39 นายวัชระ อารี 500
ธรรมดา
ชำระแล้ว
40 คุณเอกรินทร์ 10000
ธรรมดา
รอชำระ
41 คุณคณิศร กำลังการ 500
ธรรมดา
รอชำระ
42 นางสาวกติกา วันสี 1600
ธรรมดา
ชำระแล้ว
43 คุณสุริยา ปานสุวรรณ 100
ธรรมดา
รอชำระ
44 คุณพิรัตน์ พรหมสุข 1600
ธรรมดา
ชำระแล้ว
45 นางวิภาวดี บานแย้ม 150
ธรรมดา
รอชำระ
46 คุณบุญธรรม ด้วงทอง 200
ธรรมดา
รอชำระ
47 คุณเทวัญ ต่อวงศ์ไพชยนต์     รอข้อมูล
48 คุณสุจินตนา ไพศาล 5000 ธรรมดา รอชำระ
49 นายเดชา ชื่นชม 100
ธรรมดา
รอชำระ
50 นางอรทัย หมื่นศรี 10 กก.
ผลสุก
รอชำระ

หมายเหตุ  จำนวนที่แสดงไว้ เป็นจำนวนที่ชดเชย(แถม)ให้แล้ว เฉพาะผู้ที่ชำระเงินแล้ว

 

 

อนเงินเข้าบัญชี นายประกอบ ช่วยศรีนวล หมายเลขบัญชี   713-1-97640-7 ธ.กรุงไทย สาขากาญจนบุรี ประเภทออมทรัพย์ โอนแล้วแจ้งให้ทราบตามช่องทางที่ท่านสะดวก แจ้งชื่อ จำนวนเงิน และเวลา ในสลิปมาก็พอครับ

ผักหวานป่า ราชาแห่งผักพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ ล้าน %
ปลูกเพียงครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ชั่วลูกชั่วหลาน

ผลผักหวานป่าที่สุกในธรรมชสติ
ผลสุกที่สมบูรณ์

ตรวจสอบสถานะEMS ตลื๊ก

 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ   เดลินิวส์  กรุงเทพธุรกิจ
มติชน   แนวหน้า     ข่าวสด
ผู้จัดการ    สยามรัฐ   คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ   สำนักข่าวไทย
บ้านเมือง  รายงานผลกีฬา
Thai post    The Nation
Bangkok post
ฟังวิทยุ online

   91.5    Hotwave
   92.5    กรมประชาสัมพันธ์
   93.0    cool  FM
   94.25  วิทยุเมืองกาญจนบุรี
   95.0    ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
   99.0    sport  FM
  100.0  จส.100
   100.5  MCOT
  101.0  News
   101.5  วิทยุจุฬา
   102.5  GET
  103.0  virgin sofe
   104.5  FAT Radio
   สถานีวิทยุกระจายเสียง
       เพื่อการเกษตร
  


 

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนมนาติดต่อเรา

                                                                                                                                                                      


                          ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ถ้าอ้างอิงที่มาของข้อมูล  
                     ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่า296 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กระบุง   อำเภอศรีสวัสดิ์    จังหวัดกาญจนบุรี  71250
                    โทรศัพท์  ,089-9811411.086-1667820   E-mail:
Prakob_0007@hotmail.com