ประวติ

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนทนาติดต่อเรา

.::  เมนูหลัก ::.

การเพาะเมล็ด
การตอนกิ่ง
การสกัดราก
การปลูก
การดูแลรักษา
การกระตุ้นยอดอ่อน
สรรพคุณทางยา
แผนที่
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
เว็บเพื่อนบ้าน
การเพาะเมล็ดพันธุ์
การเพาะเมล็ด
อายุ1เดือน


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่ากาญจนบุรี..สนใจปลูกผักหวานป่า...ติดต่อ อ. ประกอบ โทร....089-9811411,086-1667820

ประวัติความเป็นมาของบ้านเรียนรู้


        บ้านเรียนรู้การปลูกผักหวานป่า ได้เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ตามโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมหรือโครงการจอมป่า โดยส่งเสริมให้ชุมชนชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า และลดการพึ่งพิงป่าให้น้อยลง ได้จัดตั้งบ้านเรียนรู้ขึ้นที่บ้านของคุณพ่อประเสริฐและคุณแม่สงวน ทองดอนเหมือน ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 8 บ้านเกาะบุก หมู่ที่ 1 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมีนายประกอบ ช่วยศรีนวล เจ้าหน้าที่โครงการจอมป่าเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงาน ได้นำชาวบ้านไปเรียนรู้และศึกษาดูงานการปลูกผักหวานป่า ที่อ.บ้านหมอจ.สระบุรีจำนวน 2 ครั้ง โดยมีชาวบ้านที่สนใจในการปลูกผักหวานป่า จำนวน 30 ครอบครัวเข้าร่วม
โครงการ กับบ้านเรียนรู้ นอกจากกิจกรรมปลูกผักหวานป่าแล้ว บ้านเรียนรู้ยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่น การปลูกไม้หอมหรือไม้กฤษณา การทำน้ำสกัดชีวภาพ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำยาล้างจาน และการทำบ้านดินเป็นต้น

นโยบาย

ดำเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ เพื่อพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
2.เพื่อสร้างความมั่นคงด้านปัจจัย4
3.เพื่อลดการพึ่งพิงป่าให้น้อยลง
4.เพื่อการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
5.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในและนอกชุมชน

ปลูกผักหวานป่า ไม่ยากอย่างที่คิด

ผักหวานป่า ราชาแห่งผักพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ ล้าน %
ปลูกเพียงครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ชั่วลูกชั่วหลาน

สมาชิกเยี่ยมชมเรือนเพาะชำ
สวนผักหวานป่า
    

ตรวจสอบสถานะEMS

 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ   เดลินิวส์  กรุงเทพธุรกิจ
มติชน   แนวหน้า     ข่าวสด
ผู้จัดการ    สยามรัฐ   คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ   สำนักข่าวไทย
บ้านเมือง  รายงานผลกีฬา
Thai post
   The Nation
Bangkok post
ฟังวิทยุ online

   91.5    Hotwave
   92.5    กรมประชาสัมพันธ์
   93.0    cool  FM
   94.25  วิทยุเมืองกาญจนบุรี
   95.0    ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
   99.0    sport  FM
  100.0  จส.100
   100.5  MCOT
  101.0  News
   101.5  วิทยุจุฬา
   102.5  GET
  103.0  virgin sofe
   104.5  FAT Radio
   สถานีวิทยุกระจายเสียง
       เพื่อการเกษตร
  

 
 
 

 

หน้าหลักกิจกรรมสินค้าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ศึกษาดูงานกระดานสนมนาติดต่อเรา

                                                                                                                                                                    


     ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ถ้าอ้งอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
        ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่ากาญจนบุรี 296   หมู่ที่ 4   ตำบลแม่กระบุง   อำเภอศรีสวัสดิ์    จังหวัดกาญจนบุรี  71250
           โทรศัพท์  089-9811411.086-1667820   E-mail : 
Prakob_0007@hotmail.com